11 april 2019: Inspiratiedag hygiënisch werken in verpleeghuizen

Op donderdag 11 april jl. vond de inspiratiedag hygiënisch werken in verpleeghuizen plaats. Deze dag, die gezamenlijk georganiseerd was door het programma resistentiepreventie in verpleeghuizen en het ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland, was een groot succes. De deelnemende teams werden geïnspireerd met tools en interactieve spelvormen. Daarnaast is voor de eigen organisatie een plan van aanpak gemaakt. We kijken tevreden terug op een dag met actieve teamleden van verpleeghuizen in de regio die met veel energie aan de slag zijn gegaan met het verbeteren van de infectiepreventie in de eigen organisatie.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam