Regionaal coördinatie team (RCT) op volle sterkte

Geplaatst op: 25 juni 2018

Het regionaal coördinatieteam (RCT) draagt zorg voor de coördinatie van alle 11 taakgebieden waar we tijdens de pilotfase resultaten op willen behalen. Het is een multidisciplinair team met specialisten uit verschillende disciplines. Ook is er bij de samenstelling gekeken naar een goede verdeling van de vertegenwoordiging uit de drie subregio’s in ons ABR-zorgnetwerk: Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland. Het RCT vergadert eens per maand. Het RCT bestaat uit dit moment uit de volgende deelnemers:

  • Arts-microbioloog: Greet Vos, Erasmus MC ism Ine Frénay, RLM-Dordrecht/Gorinchem en Michiel van Rijn, Ikazia Ziekenhuis
  • Arts maatschappij en gezondheid: Ellen Verspui, GGD ZHZ
  • Deskundige infectiepreventie: William Wezenbeek, GGD Zeeland
  • Internist-infectioloog: Anna Roukens, Maasstad Ziekenhuis/Mariana de Medonca Melo, Erasmus MC ism Annelies Verbon, Erasmus MC
  • Specialist ouderengeneeskunde: Renée van Hevele, SVRZ
  • Huisarts: Jan Christiaanse, huisarts Vlaardingen
  • Epidemioloog: Rianne Vriend, GGD Rotterdam
  • Kwartiermaker : Janet Vos
  • Projectleider Transmurale werkafspraken: Erika Kuilder, GGD ZHZ
  • Secretariaat: Marion van Kooten

De vergaderdata van het RCT vindt u op deze website onder agenda. Heeft u vragen over of aan het RCT mail dan naar: abr.zwn@erasmusmc.nl

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam