Save the date: Activiteiten 2022: CIP-bijeenkomst, netwerkdag, scholingen en FTO’s

Geplaatst op: 25 november 2021

In het voorjaar van 2022 organiseert het IP&ABR Zorgnetwerk een aantal mooie activiteiten. De meeste activiteiten worden fysiek georganiseerd, met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Mocht digitalisering of uitstel van een fysieke activiteit benodigd zijn, worden deelnemers tijdig geïnformeerd.

CIP-bijeenkomst 1 februari 2022

De eerstvolgende CIP-bijeenkomst voor de langdurige zorg staat gepland op dinsdag 1 februari 2022 in Dordrecht. Het programma is hier te downloaden en meer informatie en aanmelden kan hier. Contactpersonen Infectie Preventie is overigens maar één van de functiebeschrijvingen die in dit kader gebruikt worden: ook Hygiëne Kwaliteit Medewerkers (HKM), aandachtsvelders infectiepreventie of kwaliteitsverpleegkundigen zijn van harte welkom in het CIP netwerk.

Netwerkdag 31 maart 2022

Op donderdag 31 maart 2022 organiseren wij weer een kennis- en netwerkdag. De netwerkdag zal plaatsvinden in Dordrecht in de middag/avond. Op deze netwerkdag worden alle activiteiten, onderzoeksresultaten en kennis uit het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland gedeeld. Aanmelden kan hier.

Scholingen

In 2022 worden (op aanvraag) ook scholingen georganiseerd. In samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond wordt een scholing georganiseerd voor de thuiszorg. Meer informatie is hier te vinden.
Indien huisartsen geïnteresseerd zijn in een algemene scholing over antibioticaresistentie kunnen zij ons mailen. Wij zullen dan kijken of wij in de subregio weer een algemene scholing antibioticaresistentie kunnen organiseren.

FTO’s

Voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde & verpleegkundig specialisten organiseren wij farmacotherapeutische toetsoverleggen.
De huisartsen kunnen zich met hun FTO-groep aanmelden voor het SABEL FTO, zodat zij gespiegeld kunnen worden in hun voorschrijfgedrag van antibiotica. Meer informatie is hier te vinden.
De specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten binnen de VVT kunnen zich aanmelden voor een FTO over antibiotica in de verpleeghuizen. Meer informatie is hier te vinden.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam