Start werkgroep samenwerking MBO en HBO in de regio

Geplaatst op: 29 augustus 2019

Deze zomer is de werkgroep samenwerking MBO/HBO met veel energie en ideeën uit de startblokken vertrokken. De werkgroep bestaat uit enthousiaste collega’s werkzaam bij ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGD en MML waarbij alle drie de subregio’s in Zuidwest-Nederland vertegenwoordigd zijn. In de eerste bijeenkomst is een start gemaakt met het plan van aanpak. Na een interactieve brainstorm zijn er keuzes gemaakt voor de focus van deze werkgroep. We gaan aan de slag om met de relevante regionale MBO- en HBO-instellingen te kijken naar de inhoud en faciliteiten van de huidige opleidingen als het gaat om infectiepreventie en soorten BRMO. Vervolgens zal in overleg gekeken worden hoe we in gezamenlijkheid bepaalde zaken kunnen oppakken en/of verbeteren. Daarnaast wordt gekeken of er vanuit het ABR-zorgnetwerk door experts structurele of gastlessen verzorgd kunnen worden bij de regionale opleidingen. Heeft u vragen over de werkgroep of suggesties voor de werkgroep mail dan naar: abr.zwn@erasmusmc.nl.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam