Terugblik in­fectiep­reven­tieweek

Geplaatst op: 25 november 2021

Van 1 tot en met 5 november vond de infectiepreventieweek 2021 plaats. De week zit er al weer op! We kijken terug op een leerzame, interactieve en interessante week, waar veel zorgprofessionals en –instellingen uit het hele land aan hebben deelgenomen. 

De prijswinnaars van de diverse activiteiten, zoals de IPQuiz en IPBingo, zijn bekendgemaakt via de website www.infectiepreventieweek.nl

Tijdens de week is er in het hele land volop aandacht geweest voor infectiepreventie en de subthema’s persoonlijke hygiëne, uitbraakmanagement, reiniging & desinfectie, isolatie en gedragsverandering. Wij zijn hier heel blij mee! Infectiepreventie vraagt echter voortdurend aandacht, dit blijft niet bij één week per jaar. De week kan gezien worden als een mooi moment om infectiepreventie goed op de agenda te zetten. Kijk (bijvoorbeeld samen met een deskundige infectiepreventie) of er na afgelopen week bepaalde leermomenten zijn, die je de komende tijd wilt doorvoeren binnen het team of de organisatie. 

Er werden verschillende activiteiten georganiseerd, zowel landelijk als in de verschillende regio’s. We hebben vanuit verschillende hoeken uit het hele land leuke reacties ontvangen op de week. Zo werd de Infectiepreventiequiz ‘lekker pittig en leerzaam’ genoemd en gaven verschillende zorginstellingen aan dat ze ook graag na de Infectiepreventieweek gebruik willen maken van de materialen en informatie. Leuk om te zien dat zoveel instellingen deel hebben genomen aan de week en hier hun eigen draai aan hebben gegeven!

Regionaal hebben 25 organisaties meegedaan. Zij hebben van ons een actiepakket ontvangen met materialen om mee aan de slag te gaan en uit te delen. Dat is goed gelukt, zoals we hebben gezien in het beeldmateriaal dat wij vanuit de regio weer terug hebben ontvangen. Zie ook de galerij hieronder.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam