Update project Regionaal Antibioticabeleid verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid

Geplaatst op: 12 juli 2019

In oktober 2018 is het project Regionaal Antibioticabeleid verpleeghuizen Zuid-Holland Zuid van start gegaan. Het doel van dit project is om een eenduidig regionaal Antibioticabeleid te realiseren.  Dat wordt gedaan door én voor de twaalf verpleeghuisorganisaties in deze regio. Het doel is o.a. eenduidigheid in:

  • de keuze van het soort antibioticum;
  • het bevorderen van kennisontwikkeling;
  • gerichte regionale inzet krijgen op infectiepreventie en resistentiepreventie .

De projectgroep

De projectgroep is 5 keer bij elkaar geweest in de eerste 7 maanden van het project. Deze groep bestaat uit: 8 specialisten ouderengeneeskunde, 1 verpleegkundig specialist en 2 microbiologen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn 5 formularia besproken en vastgesteld;

  • Endocarditis
  • Dermatologie
  • Gynaecologische aandoeningen
  • KNO
  • Oogklachten

De bovenstaande formularia worden nu in de deelnemende verpleeghuizen gebruikt. Ook zijn deze formularia besproken met 4 apothekers die zijn verbonden aan één van de deelnemende verpleeghuizen. De medisch specialisten van de ziekenhuizen in de regio zijn in april 2019 geïnformeerd over de vastgestelde formularia.

Communicatie over het project

Er is regionaal gecommuniceerd over dit project. Zo is er een interview gegeven en een presentatie gehouden bij het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie voor Zuidwest-Nederland.

Twee onderzoekers hebben een presentatie gegeven in het projectteam. Zij werken in het Programma Antibioticaresistentie onder leiding van Prof. dr Cees M.P.M. Hertogh (hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg bij het VU Vrije Universiteit medisch centrum in Amsterdam en daarnaast lid van de Task Force Antimicrobial Resistance bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Tijdens de presentatie bespraken de onderzoekers of de onderzoeken dit project of de deelnemende organisaties kunnen ondersteunen. Daarnaast is er gekeken of dit project iets kan betekenen in de verschillende onderzoeken. Dit wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.

Waardevolle neveneffecten

Naast al deze inhoudelijke resultaten zijn er ook neveneffecten die het vermelden waard zijn. Zo ervaren de deelnemers aan het Regionaal Antibioticabeleid project de overleggen als een zinvolle toevoeging aan hun werkzaamheden. Dit komt doordat het helpt om elkaars werelden te leren kennen en op deze manier een netwerk te creëren. Ook geeft het een verdieping van het vak. Zo is er maandelijks een gelegenheid voor specialisten ouderengeneeskunde en arts-microbiologen om ervaringen uit te wisselen en te overleggen over problemen en vraagstukken die zij tegenkomen. Tot slot wordt er door de regionale aanpak meer gewicht in de schaal gelegd om het formularium te kunnen implementeren, als deze is vastgesteld.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam