Zinnige Zorg ver­beter­signalemen­ten op het gebied van infectieziekten

Geplaatst op: 3 januari 2022

Samen met vertegenwoordigers van de betrokken partijen heeft het Zorginstituut vastgesteld dat de zorg voor kinderen met een middenoorontsteking en volwassenen met een onderste luchtweginfectie of een urineweginfectie op onderdelen beter kan. De verbetersignalementen beschrijven de verbetermogelijkheden en acties die kunnen worden ingezet om de verbeteringen te realiseren, evenals de daarbij betrokken partijen.

Een belangrijke verbetermogelijkheid die voor alle drie de projecten is vastgesteld gaat over de gepaste inzet van antibiotica:

o    Uit onderzoek is gebleken dat antibiotica in de eerste lijn nog terughoudender kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld acute middenoorontsteking en onderste luchtweginfecties. Om gepaste inzet van antibiotica verder te bevorderen is het optimaliseren vanbehandelrichtlijnen en patiënteninformatie wenselijk. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor farmacotherapieoverleggen (FTO’s) waarbij antibiotica voorschriften gekoppeld zijn aan indicatie. Landelijke structurele inbedding van dergelijke FTO’s geeft huisartsen inzicht in hun voorschrijfgedrag en draagt bij aan doelmatiger gebruik van antibiotica.

o    Uit onderzoek bleek daarnaast dat in de tweede lijn de aanbevelingen in de richtlijn over de antibiotische behandeling bij pneumonie onvoldoende worden nageleefd. Voor het bevorderen van de gepaste inzet van antibiotica in de tweede lijn zijn antibiotica stewardship-programma’s en de implementatie van medisch-farmaceutische beslisregels in het Electronisch Patiënten Dossier (EPD) van groot belang. 

Download hier de publicaties:

Publicatie Zinnige Zorg Verbetersignalement Urineweginfecties
Publicatie Zinnige Zorg Verbetersignalement Middenoorontsteking
Publicatie Zinnige Zorg Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties

Met de publicatie van de verbetersignalementen wordt de verdiepingsfase van deze Zinnige Zorg-projecten af en start de implementatie. Het realiseren van de verbeteringen is aan partijen in de zorg. Het Zorginstituut faciliteert waar nodig en monitort de voortgang van de verbeteringen van de drie projecten gezamenlijk onder de noemer Zinnige Zorg Infectieziekten.

< nieuwsoverzicht

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam