2.1 Achtergrond en doel

2.1    Achtergrond en doel

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) is in 2016 de regionale aanpak antibioticaresistentie gestart. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak was de oprichting van tien Regionale Zorgnetwerken ABR (Figuur 2.1.1).

Een Regionaal Zorgnetwerk ABR is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorginstellingen, organisaties en zorgprofessionals in een regio. Het doel is antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau. De regionale samenwerking is van belang, want antibioticaresistentie blijft niet beperkt tot één persoon of zorginstelling. Resistente micro-organismen verplaatsen zich, onder andere door de beweging van personen, tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere zorginstellingen. De regionale zorgnetwerken worden ondersteund en geadviseerd door het LNAZ en GGD GHOR Nederland.

Figuur 2.1.1 – Regionale Zorgnetwerken ABR

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam