4.3 Laaggeletterdheid

4.3      Laaggeletterdheid

Veel mensen in Nederland zijn de schriftelijke taal niet machtig en begrijpen niet wat er staat. In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven [1]. De figuur laat zien hoeveel procent van de bevolking (tussen de 16 en 65 jaar) in verschillende gemeenten laaggeletterd is (Figuur 4.3.1). Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven missen vaak de vaardigheden om goed om te gaan met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Het risico van laaggeletterdheid is dat voorlichtingsmateriaal en informatie die onder meer door zorginstellingen worden gegeven niet altijd goed begrepen zal worden. Het gevolg is dat gegeven adviezen over medicijngebruik, BRMO en contactonderzoek onvoldoende wordt opgevolgd.

Figuur 4.3.1 – Percentage laaggeletterden per gemeente (klik op de afbeelding om hem te vergroten)
Bron: Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland, Stichting Lezen & Schrijven, 28-12-2021.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam