4.4 Migranten

4.4   Migranten

De regio Zuidwest-Nederland kenmerkt zich door een verscheidenheid aan nationaliteiten (Figuur 4.4.1). Zo kenmerkt de gemeente Rotterdam zich door circa 180 nationaliteiten en is Zeeuws-Vlaanderen het thuis van vele Belgen (Figuur 4.4.2 & Figuur 4.4.3). Taalbarrières en laaggeletterdheid (zie ook H4.3) kan gevolgen hebben voor het opvolgen van medicijnvoorschriften en eventuele hygiënemaatregelen. De verschillende nationaliteiten hebben mogelijk ook verschillende verwachtingspatroon t.o.v. het krijgen van medicijnen. In bepaalde landen wordt veel makkelijker en sneller medicatie voorgeschreven dan in Nederland. Binnen het onderzoek PARCA wat in 2018 gestart is bij de GGD Rotterdam wordt onderzoek gedaan of er anders wordt voorgeschreven door de huisarts bij allochtonen dan bij autochtonen en hoe dit mogelijke probleem te verhelpen.

Figuur 4.4.1 – Aantal inwoners per subregio naar geboorteland
Voetnoot. Onder de Aziaten bevindt zich een grote groep Syriërs.
Bron: Statline CBS, meetdatum 01-01-2019

Figuur 4.4.2 – Percentage inwoners geboren in het buitenland (klik op de afbeelding hem te vergroten)
Bron: Statline CBS, meetdatum 01-01-2019

Figuur 4.4.3 – Percentage inwoners geboren in het buitenland – exclusief geboren in België. (klik op de afbeelding hem te vergroten)
Bron: Statline CBS, meetdatum 01-01-2019

Een ander risico van de vele migrantengroepen is dat sommigen van hen met regelmaat afreizen naar hun thuisland. In het thuisland kan er (opnieuw) een BRMO worden opgelopen. Bekende nationaliteiten die frequent naar het moederland reizen zijn Turkse en Marokkaanse Nederlanders en mensen uit Zuid- en Oost-Europa. Voor de Belgen in Zeeuws-Vlaanderen geldt dat zij mogelijk nog in zorg zijn in België. Dit vormt een risico, omdat de Belgische zorgsector een andere (minder strikt) BRMO-beleid voert dan de Nederlandse zorgsector.

Statushouders/ vergunninghouders

Ook zijn de zogenaamde statushouders/vergunninghouders een interessante groep om in kaart te hebben. Statushouders hebben een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en werken in Nederland. Statushouders en vergunningshouders betekenen overigens hetzelfde. Als statushouder verblijf je niet langer in een AZC waardoor bredere verspreiding mogelijk is. In 2018 zijn er in totaal 2310 statushouders gehuisvest in de regio Zuidwest-Nederland. Aantallen per subregio staan in Tabel 4.4.1. De herkomst van de mensen die asiel aanvragen is te zien in Figuur 4.4.4.

Tabel 4.4.1 – Aantal statushouders gehuisvest in Zuidwest-Nederland per subregio


Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/huisvesting-asielzoekers-met-verblijfsvergunning ‘Overzicht huisvesting vergunninghouders’.

Figuur 4.4.4 – Eerste asielaanvragen naar herkomst (2018) (klik op de afbeelding om hem te vergroten)
Voetnoot. Alleen landen waar meer dan 50 asielzoekers vandaan komen zijn opgenomen. 88% van de asielaanvragen is uit een van die landen afkomstig.
Bron: IND Asylum Trends (verkregen via https://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/cijfers/bescherming-nederland)

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam