5.6 Gehandicaptenzorg

5.6   Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke beperking (problemen met bewegen, zien of horen) en/of verstandelijke beperking (beperkt in intellectuele en sociale ontwikkeling). Een deel van deze mensen heeft hulp, ondersteuning of begeleiding nodig. Hoeveel zorg nodig is hangt af van de ernst van de beperking. Veel mensen hebben lichte of matige zorg nodig. Bijvoorbeeld: hulp in de huishouding of begeleiding op school of bij het wonen. Dit is ‘extramurale zorg’. Mensen met zeer ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen hebben intensieve zorg nodig. Zij gaan meestal in een zorginstelling wonen. Dit heet ook wel zorg met verblijf of ‘intramurale zorg’. De zorginstellingen waarin deze laatste groep wonen zijn mogelijk van belang als het gaat om verspreiding van ABR.

Mensen met een verstandelijke (al dan niet in combinatie met een lichamelijke) beperking die in een instelling verblijven hebben een verhoogde infectiegevoeligheid. Er is sprake van een verhoogd risico van verspreiding van ziektekiemen en het ontstaan van uitbraken van infectieziekten in deze instellingen. Instellingen voor gehandicapten maken bovendien onderdeel uit van een regionaal zorgnetwerk, waardoor er sprake is van uitwisseling van bewoners/cliënten met andere zorginstellingen (ook tussen instellingen voor gehandicapten). Daarmee is er risico op verspreiding van infectieziekten van en naar de instellingen voor gehandicapten.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam