Over Ons

Wij zijn het Zorgnetwerk voor Infectiepreventie en tegen Antibioticaresistentie voor Zuidwest-Nederland en noemen onszelf het IP & ABR Zorgnetwerk ZWN. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn we opgericht om regionaal antibioticaresistentie te voorkomen en verspreiding te bestrijden. Wij verbinden de GGD regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland met elkaar. Met 2,1 miljoen inwoners zijn we een complex, omvangrijk, mooi en uitdagend zorgnetwerk.

Lees voor meer informative het verhaal van IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland of bekijk de praatplaat.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam