Historie

Antibioticaresistentie bedreigt onze gezondheid. Jaarlijks sterven er in Europa meer dan 25.000 mensen aan een infectie veroorzaakt door resistente bacteriën. Als we nu geen actie ondernemen, zijn dat er in 2050 op wereldschaal zo’n 10 miljoen per jaar. Dat sterftecijfer is hoger dan het te verwachte sterftecijfer voor kanker (8.2 miljoen). Resistente bacteriën zijn nu vooral nog een probleem van ziekenhuizen en verpleeg-en verzorginstellingen. Maar de effecten van antibioticaresistentie zullen in de toekomst ook in de maatschappij gevoeld worden. Zeker als meer mensen een infectie ontwikkelen, mede als gevolg van de vergrijzing.

De dreiging van antibioticaresistentie was voor de Wereldgezondheidsorganisatie in 2015 de aanleiding om een Global Action Plan op te stellen In datzelfde jaar heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer de One Health aanpak voor antibioticaresistentie gepresenteerd. Deze aanpak richt zich op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door antibioticaresistente bacteriën: zorg, dieren, voedsel en milieu. Voor de zorg hebben betrokken partijen een Meerjarenagenda voor de aanpak van antibioticaresistentie afgesproken.

De vorming van ABR Zorgnetwerken is een van de acties in de nationale aanpak van antibioticaresistentie (ABR) waarover minister Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) op 7 juli 2015 de Tweede Kamer per brief informeerde.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam