Netwerkbureau

Vanaf september 2017 is Janet Vos de kwartiermaker van het IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Toen de pilots in 2019 overgingen in de permanente fase is haar functie gewijzigd in die van netwerkmanager.

In de rol van netwerkmanager probeert zij samen met alle betrokken organisaties en professionals in de regio het zorgnetwerk verder op te bouwen en vorm te geven. Janet Vos werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en is bereikbaar via: j.vos.3@erasmusmc.nl

 

Laurence Walhout is op 16 september 2019 gestart als adviseur bij het IP&ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Hiervoor is hij werkzaam geweest binnen het Erasmus MC Congresbureau waar hij diverse projecten organiseerde en tevens in het Franciscus Gasthuis & Vlietland waar hij coördinerende werkzaamheden had. Een deel van deze werkzaamheden combineert hij met zijn huidige functie. Laurence is bereikbaar via l.walhout@erasmusmc.nl

 

Fleur Adriaanse is in februari 2021, na het behalen van haar master in Health Care Management, gestart als Junior programmamanager bij het IP&ABR Zorgnetwerk. Fleur houdt zich vooral bezig met HuM project (Handen uit de Mouwen), het Antimicrobial Stewardship en ze vult de rol van projectsecretaris van het project Goed Gebruik Handschoenen. Fleur is te bereiken via f.i.adriaanse@erasmusmc.nl.

Marion van Kooten is sinds september 2017 actief als secretaresse van het IP&ABR Zorgnetwerk.  Daarnaast werkt zij ook als secretaresse voor het Traumacentrum Zuidwest-Nederland. Marion is te bereiken via a.vankooten@erasmusmc.nl

Tessa Luikens is sinds december 2018 actief als programmaondersteuner bij het IP&ABR Zorgnetwerk Zuidwest Nederland. Zij ondersteunt verschillende projecten naast het volgen van een master in Health Economics, Policy and Law en International Development Studies. Tessa is te bereiken via t.luikens@erasmusmc.nl

Daarnaast zijn een aantal regionale collega’s werkzaam bij ketenpartners actief als projectleider of coördinator voor het netwerk. Dat zijn:

  • Erika Kuilder, GGD ZHZ, projectleider Transmurale Werkafspraken
  • Manon van Dijk, Erasmus MC, projectleider Handen uit de Mouwen
  • Anneloes van Veen, Erasmus MC, projectcoördinator MAIL en uniformeren BRMO-beleid

Ook zijn er veel regionale collega’s actief in project- en werkgroepen. Hierover vindt u informatie op de projectpagina’s.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam