Netwerkbureau

Sabrina Been is per augustus 2022 gestart als programmamanager bij het IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. In deze rol draagt zij, samen met alle betrokken organisaties en professionals in de regio, zorg voor de uitvoering van het programma en de doorontwikkeling van het netwerk in de regio Zuidwest-Nederland. Sabrina is bereikbaar via s.been@erasmusmc.nl en 06-21435957.

Laurence Walhout is op 16 september 2019 gestart als projectmanager bij het IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. Hiervoor is hij werkzaam geweest binnen het Erasmus MC Congresbureau waar hij diverse projecten organiseerde en tevens in het Franciscus Gasthuis & Vlietland waar hij coördinerende werkzaamheden had. Laurence is bereikbaar via l.walhout@erasmusmc.nl.

Shirley Visser is op 1 september 2023 begonnen als projectleider/adviseur bij het IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. Hiervoor is zij werkzaam geweest als Deskundige Infectiepreventie bij het Van-Weel Bethesda ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum. Shirley is bereikbaar via s.visser-triep@erasmusmc.nl.

Isabelle van den Heuvel is op 8 januari 2024 gestart als projectleider/adviseur bij het IP & AMR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland. Hiervoor is zij werkzaam geweest als consultant waar ze zich toelegde op zorgadministratie en –registratie in diverse ziekenhuizen. Isabelle is bereikbaar via i.vandenheuvel@erasmusmc.nl.  

Daarnaast zijn een aantal regionale collega’s werkzaam bij ketenpartners actief als projectleider of coördinator voor het netwerk, zoals Anneloes van Veen, Erasmus MC, projectcoördinator MAIL en uniformeren BRMO-beleid

Ook zijn er veel regionale collega’s actief in project- en werkgroepen. Hierover vindt u informatie op de projectpagina’s.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam