RCT

Het regionaal coordinatieteam draagt zorg voor de coordinatie van alle 11 taakgebieden waar we tijdens de pilotfase resultaten op willen behalen. Het RCT vergadert maandelijks. Deelnemers in het RCT zijn:

Greet Vos/Inge Huijskens: arts-microbioloog

Mariana de Melo/Rachida El Moussaoui: internist-infectioloog

Ellen Verspui: arts Maatschappij en Gezondheid

Tim Robbers: huisarts

Rianne Vriend: epidemioloog

William Wezenbeek: deskundige infectiepreventie

Renée van Hevele : specialist ouderengeneeskunde

Sabrina Been: netwerkmanager

Het secretariaat van het IP & ABR Zorgnetwerk en het RCT wordt gevoerd door Marion van Kooten.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam