RCT aan het woord

De leden van ons Regionaal Coördinatieteam (RCT) vertellen graag meer over hun werkzaamheden voor het IP & ABR Zorgnetwerk ZWN. In iedere nieuwsbrief van het IP & ABR Zorgnetwerk stelt een RCT-lid zich voor aan de regio. Hij of zij vertelt over zijn rol en wat de motivitatie is om ook regionaal te werken aan de problematiek van de antibioticaresistentie. Lees hieronder de verschillende interviews terug:

Inge Huijskens, arts microbioloog

Ellen Verspui, arts maatschappij en gezondheid

William Weezenbeek, deskundige infectiepreventie

Renee van Hevele, specialist ouderengeneeskunde

Tim Robbers, huisarts

Erika Kuilder, projectleider transmurale werkafspraken

Rachida El Moussaui, internist-infectioloog

Mariana de Mendonca Melo, internist-infectioloog

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam