Overleg artsen-microbioloog

De artsen-microbioloog met aandachtsgebied infectiepreventie komen samen in het regionale overleg artsen-microbioloog Zuidwest Nederland. Het reeds bestaande overleg is door Covid-19 geïntensiveerd. Het overleg komt tweewekelijks samen via TEAMS. De agenda wordt bepaald op basis van de actualiteit. Het netwerkbureau van het IP & ABR-zorgnetwerk biedt ondersteuning in de vorm van het voorzitterschap en secretariaat.

Tijdens de Covid-golven stond het IP-beleid en andere laboratorium gerelateerde zaken betreffende Covid centraal. Daarnaast wordt meegedacht over de lopende projecten van het IP & ABR-zorgnetwerk. Maar ook wordt casuïstiek uitgewisseld en zaken uit landelijke gremia gedeeld en besproken. Op dit moment wordt er gewerkt aan minimale uitgangspunten van het bezoekersbeleid en de fysiotherapie bij patiënten met een BRMO.

Op verzoek van de bestuurlijke overleggen binnen het ROAZ Zuidwest Nederland is regelmatig geadviseerd over het IP-beleid in de regionale zorgorganisaties. In de beginfase en bij landelijke op- of afschaling, wordt er advies gevraagd aan het overleg van de artsen-microbioloog.

N.B. Dit advies betreft minimale uitgangspunten. Een zorgorganisatie kan zelf besluiten meer toe te staan. In deze fase van de pandemie is het aantal zieke medewerkers hiervoor een belangrijk criterium. Op woensdag 16 maart 2022 volgt een nieuw weegmoment en wordt bekeken of er mogelijk geadviseerd kan worden iets verder te versoepelen.

Deelnemers:

De artsen-microbioloog van de volgende laboratoria:

  • Franciscus en Vlietland
  • Erasmus MC
  • IJsselland Ziekenhuis
  • Ikazia Ziekenhuis
  • Maasstad Ziekenhuis (inclusief Curamare)
  • RLM Dordrecht Gorinchem (ASZ en Rivas Zorggroep)
  • ADRZ
  • Zorgsaam
  • STAR-SHL

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam