Partners

SRZ                

De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is het samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond, te weten Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rijndam Revalidatie, Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. SRZ is o.a. verantwoordelijk voor het project Handen uit de Mouwen. SRZ zet zich ook in voor het verbeteren van (de naleving van) transmurale werkafspraken in de regio.

Georganiseerde beroeps- en brancheverenigingen in Zuidwest-Nederland

GGD/GHOR:

GHOR & GGD Rotterdam-Rijnmond

GHOR & GGD Zeeland

GHOR & GGD Zuid-Holland Zuid

Verenso: Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde

Verenso Randstad Zuid (Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid)

Verenso Brabant-Zeeland

VHIG: Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg. Deskundigen infectiepreventie.

VHIG Rotterdam-Rijnmond & Zuid-Holland Zuid & DI-ers vanuit Gouda

VHIG Zeeland

V&VN Transferverpleegkundigen en sociaal verpleegkundigen (GGD-werkterrein)

Afdeling Rotterdam

Afdeling West-Brabant/Zeeland (alleen deel Zeeland)

LHV-kringen

LHV West-Nederland, kring distr. Rotterdam

LHV Zuidwest-Nederland, kring Zeeland

LHV Zuidwest-Nederland, kring Zuid-Holland Zuid

Zorggroepen van huisartsen.

Conforte: Bestuurders V&V en thuiszorg in Rotterdam-Rijnmond.

Stichting Drechtzorg (regio Dordrecht) bestuurlijk overleg tussen vele partijen uit de zorg waaronder ziekenhuizen, VV&T, huisartsen, laboratoria, apothekers, zorgverzekeraars en GGD Zuid-Holland Zuid. Voor de precieze deelnemers zie: https://www.drechtzorg.nl/leden/.

Overige structurele overleggen in de regio                  

Naast overleggen die plaatsvinden tussen leden van bovengenoemde beroeps- en brancheverenigingen vinden er ook de volgende structurele overleggen tussen zorgprofessionals plaats:

  • Halfjaarlijks BRMO-overleg in Zeeland. Dit is een provinciaal overleg met GGD Zeeland, artsen-microbioloog en specialisten ouderengeneeskunde. Het doel is opstellen van regionale richtlijnen, informatie delen en netwerken.
  • VIP-overleg in Zuid-Holland Zuid. Dit is een regionaal overleg met GGD Zuid-Holland Zuid en specialisten ouderengeneeskunde.
  • POI: Provinciaal Overleg Infectieziekten. Overleg tussen de GGD’en uit de provincie Zuid-Holland.
  • Farmaco Therapie Overleg. Huisartsen en apothekers.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam