Consulenten in de regio

Er zijn verschillende consulenten werkzaam in de regio die een belangrijke schakel zijn tussen verschillende regionale en landelijke partijen en die de regio kunnen ondersteunen indien gewenst (zie: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Regionale_infectieziektebestrijding). De volgende consulenten zijn er:

  • Regionaal arts consulenten (RAC): De regionaal arts consulenten (RAC’ers), die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werken, zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis, kunnen de regio ondersteunen en zijn bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen.
  • Consulenten openbare medische microbiologie (COM): In Nederland zijn er vier consulenten openbare medische microbiologie.
  • Regionaal epidemiologisch consulenten (REC): De regionaal epidemiologisch consulenten (REC’ers), die deels bij de GGD en deels bij het RIVM werken, zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio met name qua ABR-data en zullen epidemiologisch en methodologische ondersteuning bieden op het gebied van ABR indien gewenst.
  • Regionaal tuberculose consulenten (RTC): De regionaal tuberculoseconsulent (RTC’er) is liaison tussen het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM en de GGD’en in haar regio’s. De RTC’er initieert en begeleidt projectmatige samenwerking tussen GGD’en, tussen regio’s, het CIb en/of andere ketenpartners, in nauwe samenwerking met collega artsen-tuberculosebestrijding.
  • Alimentair consulenten (AC) & regionaal veterinair consulenten (RVC):

Daar waar bij de regionale infectieziektebestrijding contact met en/of overdracht via dieren of voedsel aan de orde is, wordt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrokken. In haar rol als toezichthouder op de voedselproductieketen, kan zij een belangrijke rol vervullen bij bronopsporing en bestrijding en preventie van relevante infectieziekten. Om de samenwerking bij de regionale bestrijding en preventie van zoönose en voedsel gerelateerde infecties te versterken en uit te bouwen, zijn Regionaal Veterinair Consulenten (RVC) en Alimentair Consulenten (AC) aangesteld, allen in dienst van de NVWA.
RVC zijn toezichthoudende dierenartsen, opgeleid als specialisten diergezondheid. Alimentair Consulten (AC) hebben specifieke deskundigheid in levensmiddelenmicrobiologie en tracering in de voedselketen.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam