Regionale parels Zeeland

i-4-1 Health

Een Europees gefinancierd one health project in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

 

Activiteiten

  • Behoefte- en kennispeilingen om een digitaal platform te realiseren.
  • Het afnemen van vragenlijsten en het nemen van fecesmonsters bij kinderen in kinderdagverblijven.
  • Binnen het Interreg V project i-4-1-Health wordt een Infectie RIsico Scan, afgekort IRIS, ontwikkeld. De IRIS is een digitaal meetinstrument waarbij de status van infectiepreventie binnen een ziekenhuisafdeling, een specialisme of een andere setting (zoals bijvoorbeeld een crèche, een verpleeghuis of een veehouderij) op een gestandaardiseerde én objectieve manier in kaart wordt gebracht. De IRIS bestaat uit diverse uiteenlopende audits op het gebied van infectiepreventie; de IRIS meet zowel proces- als uitkomstmaten en zowel patiënt- als afdelingsgerelateerde variabelen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld handhygiëne van zorgverleners, juist gebruik van antibiotica, juist gebruik van invasieve hulpmiddelen, schoonmaak en dragerschap van bacteriën die ongevoelig zijn voor de gebruikelijke antibiotica.
  • Vanaf oktober 2017 is een eerste versie van de IRIS in de volgende ziekenhuizen geïmplementeerd: Academisch Ziekenhuis Maastricht, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Universitair Ziekenhuis Gent, Universitair Ziekenhuis Leuven, ZorgSaam Ziekenhuis. De IRIS zal naar aanleiding van de gebruikerservaringen uit deze eerste implementatieronde verder worden ontwikkeld. De IRIS wordt momenteel ook ontwikkeld voor toepassing in verpleeghuizen, crèches en de veehouderij.

Voorbeeld van IRIS

  • Inzicht is nodig in wie er waar, wanneer en waarom ziek wordt en op welke manier onderliggende ziekteverwekkers zich verspreiden. Softwarebedrijf Applied Maths zal met een aantal partners een Track en Trace Systeem (TTS) ontwikkelen en valideren in proeftuinen van zorg, publieke gezondheid en veehouderijen. Zo worden de precieze besmettingsroutes van antibioticaresistente ziekteverwekkers in kaart gebracht.

Daarnaast zijn er nog vele andere activiteiten in dit i-4-1-health project door andere ketenpartners.

Dashboard HPzone

De infectieziektedata van de in totaal bijna 4 miljoen inwoners van de regio Zuid-Nederland, afkomstig van meldingen, signalen en vragen van de 6 GGD’en, worden door het Dashboard automatisch geaggregeerd en geanonimiseerd zichtbaar gemaakt in tabellen, grafieken en GIS-kaarten. Het Dashboard gebruikt alle data die sinds de start van HPZone (tussen 2010 en 2013) bij de GGD’en zijn ingevoerd. Het Dashboard bevat filters om vergelijkende rapportages te creëren waarbij  het systeem toont wat (casus, contact, uitbraak, vraag), welke infectie, wanneer en waar (GGD-regio en eventueel in welke instelling / setting) voorkomt of heeft plaatsgevonden. Ook real-time trigger-alerts en veranderingen in de epidemiologie worden getoond. Zo krijgt de gebruiker in enkele seconden een real-timeoverzicht van de stand van zaken in Zuid-Nederland of bij één of meer geselecteerde GGD’en (‘early warning’).

Hygiënebuddy

Studenten van de Hogeschool Zeeland (opleiding Engineering minor Mechatronics) bouwen in opdracht van GGD Zeeland  een prototype  van de ‘hygiënebuddy’.

De Hygiënebuddy is een handenwas feedbacksysteem dat het uitvoeren van correcte handhygiëne door zorgmedewerkers stimuleert en controleert.

Studenten Verpleegkunde zullen de hygiënebuddy testen in een verpleeghuis in Zeeland, waarna doorontwikkeling plaatsvindt door studenten Engineering.

Halfjaarlijks BRMO overleg

Provinciaal overleg tussen GGD Zeeland, microbiologen en de specialisten ouderen geneeskunde. Opstellen van regionale richtlijnen, informatie delen en netwerken.

 

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam