6.2 Penitentiaire inrichtingen

6.2      Penitentiaire inrichtingen

Binnen de penitentiaire inrichtingen worden geen bijzonderheden gezien als het gaat om antibioticaresistentie. In de inrichting in Middelburg is er één huisartsengroep en een medische dienst die hen bediend.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam