7.3 Luchthaven

7.3      Luchthaven

Omdat reizigers enkel op ‘doorreis’ zijn waarbij binnenkomende reizigers veelal niet in Rotterdam zullen verblijven wordt het vliegveld niet als risico gezien voor de regio. Screening bij binnenkomst van reizigers uit bijvoorbeeld Azië vindt men niet nodig (Bron: ABR-bijeenkomst RIVM te Amersfoort).

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam