Schone Handen Helpen

Schone Handen Helpen

Het belang van goede infectiepreventie in verpleeg-en verzorgingshuizen is door de corona pandemie nog duidelijker geworden. Goede handhygiëne gaat de verspreiding van (resistente) micro-organismen tegen en vermindert zorg gerelateerde infecties. Echter blijft het goed uitvoeren van handhygiëne lastig. Omdat dit juist zo belangrijk is, start het IP & AMR Zorgnetwerk met het project Schone Handen Helpen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Wat houdt Schone Handen Helpen in?

Het doel van dit project is om verpleeg- en verzorgingstehuizen inzicht te geven in de naleving van handhygiëne en hen ondersteuning te bieden bij het bevorderen ervan.

Hoe doen we dit?

Met een door het IP&ABR Zorgnetwerk ontwikkelde 0-meting bepalen we welke aanpak het beste past bij de locatie. Daarnaast bieden we de locatie ondersteuning bij mogelijke acties om de naleving van handhygiëne te bevorderen. Iedere deelnemende locatie krijgt dus ondersteuning op maat!

Doet jouw locatie mee?

Let op: aan dit project kunnen maximaal 16 locaties meedoen met een maximum van twee locaties per organisatie. De laatste plekken zijn nog beschikbaar! Meld jouw locatie(s) hier aan.

Wil je meer weten over het project Schone Handen Helpen, bekijk ook onze factsheet.

Heb je vragen? Neem dan contact op via abr.zwn@erasmusmc.nl  

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam