Vragenlijst handhygiëne in de V&V: bestuur & management

Via deze vragenlijst willen we een goed beeld krijgen van de startsituatie van de organisatie en de deelnemende organisaties aan het project XX als het gaat om het goed toepassen van handhygiëne. Op basis van de resultaten van de ingevulde vragenlijsten krijgen we een goed beeld van de aanpak, kennis en ondersteuning binnen de organisatie. Zo weten we waar wel meer en minder aandacht aan moeten geven bij de uitvoering van het project. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. 

Doel: 0-meting voor organisaties die meedoen om te weten waar ze staan. 

Digitaal: via lime-survey of op papier verspreiden binnen de organisatie

Wat is uw functie binnen deze organisatie?

Hoe beoordeelt u de mate waarin uw organisatie medewerkers stimuleert in het juist uitvoeren van handhygiëne?
Bijvoorbeeld e-learnings, workshops, posters, etc.
3. Is er een protocol voor handhygiëne?
4. Bent u bekend met Handsome en de vier momenten van handhygiëne; “Kamer in, Kamer uit, Voor schoon, Na vies”?
Indien ja, passen jullie deze methode toe binnen de organisatie?

De volgende vragen gaan over de deelnemende locaties aan het project XXXX
5. Hoe schat u dat de gemiddelde handhygiëne naleving in onder de (zorg)medewerkers op uw locatie?
6. Op welke plekken zijn er handalcohol dispensers aanwezig op uw locatie? (meerdere antwoorden mogelijk)
7. Wie is verantwoordelijk voor het verwisselen van de dispensers als ze leeg zijn?
8. Is er een bruikbare wasbak aanwezig in de clïëntenkamers van uw locatie ?
Indien ja, is er in de cliëntenkamer vloeibare zeep beschikbaar bij de wasbak?
Indien ja, zijn er papieren handdoekjes beschikbaar bij de wasbak in de cliëntenkamer?

9. Worden er of zijn er binnen de organisatie periodiek interne of externe audits uitgevoerd waarin handhygiëne wordt/werd gemeten?
Indien ja, hoe vaak wordt of werd er een interne of externe audit uitgevoerd?

Indien ja, is er naar aanleiding van de laatste audit een verbetercyclus opgestart?

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam