Vragenlijst handhygiëne in de V&V: werkvloer

Jullie locatie gaat meedoen met een traject om het toepassen van handhygiëne op de juiste momenten te verbeteren. Voor we met dit traject van start gaan, is het van belang om te weten wat de huidige stand van zaken is qua aanpak, kennis en ondersteuning als het gaat om het juist toepassen van de handhygiëne. Jij kunt ons helpen door bijgaande vragenlijst in te vullen. Het duurt ongeveer 10 minuten. Je medewerking wordt zeer op prijs gesteld want hiermee weten we precies waar we wel en geen aandacht meer aan moeten besteden op jullie locatie. En tenslotte: er is geen goed of fout antwoord, vul dit naar waarheid in!

Doel: 0-meting voor organisaties die meedoen om te weten waar ze staan. 

Digitaal: via lime-survey en op papier

Wat is je functie binnen deze organisatie?

Welke doelgroep(en) valt/vallen hieronder?

1. Hoe beoordeel jij de mate waarin jouw organisatie medewerkers stimuleert in het juist uitvoeren van handhygiëne?

Bijvoorbeeld e-learnings, workshops, observaties, training, posters, etc.
3. Is er een protocol voor handhygiëne?
4. Ben je bekend met Handsome en de vier momenten van handhygiëne; “Kamer in, Kamer uit, Voor schoon, Na vies”?
Indien ja, passen jullie deze methode toe binnen jouw locatie?
5. Er zijn voorschriften over het dragen van kleding en sieraden en het wassen van kleding. Kruis aan welke van onderstaande afbeeldingen juist is. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Informatie tekst

Waarmee pas je handhygiëne toe? Handhygiëne doe je met water, zeep en een papieren handdoek óf met handalcohol. Je mag handalcohol altijd gebruiken, behalve als je handen zichtbaar vuil zijn, nat zijn, plakkerig aanvoelen of nadat je zelf naar de WC bent geweest. Er zijn ook bepaalde bijzondere ziektes waarbij specifiek handalcohol of zeep beter werkt. Als een bewoner geïnfecteerd wordt met één van deze ziektes, zal de arts je advies geven om bij die bewoner alleen zeep of handalcohol te gebruiken. Tips: Gebruik nooit zowel handalcohol als zeep. Dit is slecht voor je handen. Handschoenen zijn ook geen vervanging voor handhygiëne. Het aan- en uitdoen van handschoenen is juist in de meeste gevallen een indicatie dat je handhygiëne moet uitvoeren. Hoe pas je handhygiëne toe? Dit is het makkelijkst bij handalcohol. Je moet alleen alle stappen volgen zoals aangegeven in de afbeelding: Instructies handalcohol (zie onderaan deze pagina). Als je klaar bent met alle stappen, moet je je handen blijven wrijven totdat ze droog zijn. Als je water, zeep en een papieren handdoek gebruikt, moet je eigenlijk dezelfde stappen volgen. Maar als je klaar bent, moet je de kraan niet aanraken met je hand. Hiervoor kun je je elleboog gebruiken indien er een kraanhendel aanwezig is. Anders kan je de kraan dichtdraaien met een papieren handdoek. Het is belangrijk dat je altijd een papieren handdoek gebruikt om je handen af te drogen indien je water en zeep gebruikt. Wanneer pas je handhygiëne toe? Handhygiëne pas je toe nadat je de bewonerskamer inloopt (Kamer In), voordat je uit de bewonerskamer vertrekt (Kamer Uit), voor een invasieve handeling/eten en pillen voorbereiden (Voor Schoon) en na mogelijk contact met lichaamsvocht (Na Vies).

Nu je dit gelezen hebt:
6. Hoe schat jij de handhygiëne naleving/uitvoering in onder jouw collega’s?

7. In hoeverre is de volgende uitspraak van toepassing?
Ik heb genoeg tijd om mijn handhygiëne uit te voeren
Er zijn geheugensteuntjes op deze afdeling om het personeel eraan te herinneren om handhygiëne uit te voeren, zoals posters, e-learnings, trainingen, etc.
Ik voer mijn handhygiëne momenten uit zonder erover na te hoeven denken
Ik vind het makkelijk om mij te houden aan de handhygiëne richtlijnen (op deze afdeling)
Ik streef naar volledige naleving van de vijf momenten van handhygiëne
Op deze afdeling attenderen wij elkaar op het toepassen van handhygiëne


8. Op welke plekken zijn er handalcohol dispensers aanwezig op jouw locatie?
(meerdere antwoorden mogelijk)
9. Wie is verantwoordelijk voor het verwisselen van de dispensers als ze leeg zijn?

10. Is er een bruikbare wasbak aanwezig in de cliëntenkamers van uw locatie?
Indien ja, is er in de cliëntenkamer vloeibare zeep beschikbaar bij de wasbak?
Indien ja, zijn er papieren handdoekjes beschikbaar bij de wasbak in de cliëntenkamer?
11. Worden er of zijn er op jouw locatie periodiek interne of externe audits uitgevoerd waarin handhygiëne wordt/werd gemeten?
11. Worden er of zijn er op jouw locatie periodiek interne of externe audits uitgevoerd waarin handhygiëne wordt/werd gemeten?
Indien ja, hoe vaak wordt er een interne of externe audit uitgevoerd?

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam