Vragenlijst schoonmaak & desinfectie

4. Doen jullie audits op schoonmaak en desinfectie?(Vereist)
5. Wordt er in jouw zorginstelling schoongemaakt door schoonmaakmedewerkers?(Vereist)
6. Wordt er in jouw zorginstelling schoongemaakt door (afdeling/verpleeg/poli) assistenten?(Vereist)
7. Wordt er in jouw zorginstelling schoongemaakt door verpleegkundigen?(Vereist)
8. Is er een duidelijke taakverdeling vastgelegd tussen de hiervoor genoemde groepen?(Vereist)
9. Wordt er nu door de afdeling infectiepreventie voorlichting/scholing gegeven aan één of meerdere groepen?(Vereist)

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam