Peiling inwerkprogramma organisaties met inwerkprogramma infectiepreventie

Op welke manier wordt de kennis overgedragen? Welke elementen bevat het? Welke doelgroep wordt er voor uitgenodigd? Zijn er verschillen tussen interne doelgroepen?

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam