Bijeenkomst Contactpersonen Infectiepreventie (CIP) intramurale V&V Rotterdam 5 november 2021

CIP bijeenkomst op 5 november 2021 in het Hilton Hotel

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam