Interne evaluatie infectiepreventieweek

  • Voer een getal tussen 1 en 10 in.
    Dit omvat alle activiteiten, zoals webinars, bingo, infectionarygame, en alle materialen, zoals website, communicatietoolkit, afbeeldingen, video's, etc.
  • Dit omvat alle activiteiten, zoals webinars, bingo, infectionarygame, en alle materialen, zoals website, communicatietoolkit, afbeeldingen, video's, etc.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam