Enquête puntprevalen­tieon­derzoek

U heeft meegedaan aan het puntprevalentieonderzoek (PPO). Graag horen we uw ervaringen!

Indien meerdere huizen hebben meegedaan dan hoeft u dit formulier slechts eenmaal in te vullen.

N.B. Mocht een huis afwijken van de andere huizen in infectiepreventie, outbreakbeleid en/of bevindingen dan wel graag een apart formulier voor dit huis invullen.

 

 

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam