Enquête transferbureaus

Beste medewerkers van het transferbureau,

In Nederland zijn in opdracht van de minister van VWS tien “regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie” opgericht, zo ook in Zuidwest Nederland: Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland. Deze zorgnetwerken hebben als doel om toenemende antibioticaresistentie een halt toe te roepen.

Graag stellen wij de transferbureaus van de ziekenhuizen in onze regio een aantal vragen. Deze gaan over de rol van transferbureaus bij informatieoverdracht over patiënten. En dan in het bijzonder over informatie over BRMO-dragerschap van een patiënt, bij ontslag naar een andere zorginstelling of de thuiszorg.

We ontvangen uw antwoorden graag voor 28 februari 2019. Eén ingevulde vragenlijst per transferbureau is voldoende.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Erika Kuilder, projectleider transmurale werkafspraken, via e.kuilder@dienstgezondheidjeugd.nl of 06-1041 7485.

Wilt u meer lezen over ons ABR-zorgnetwerk? Dat kan via https://abrzorgnetwerkzwn.nl/

Bedankt voor uw medewerking!

Enquête transferbureaus

  • Communicatie over de zorgvraag

    Indien uw antwoord nee is, kunt u verder met vraag 2c.
  • Vragen over de situatie waarin de kweekuitslag over de BRMO nog niet bekend is bij ontslag uit het ziekenhuis

  • Kansen en verbetermogelijkheden

  • Naam
  • Telefoonnummer

 

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam