Vragenlijst verpleeghuizen Zuidwest Nederland

LET OP! Helaas is gebleken dat het niet goed gaat als de vragenlijst online wordt ingevuld. Om die reden wil ik u vragen om de vragenlijst in Word in te vullen en deze te mailen naar het zorgnetwerk. De vragenlijst vindt u hier.
Mijn excuses voor dit ongemak.

Postadres

IP & ABR Zorgnetwerk Zuidwest-Nederland
Kamer BA-089
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekadres

Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam